Mas l'Arbre Gros

Vist: 3666

Esmentat com a Mansum Arbore Crosso.

El Mas Arbre gros, és esmentat a l'any 1148: "Mansum de Petrus Iohanni de Arbore Crosso"

Biblioteca de Catalunya: pergamí número 9967, 1148

Informació extreta de:

Llibre "Homes, Masos, Història. La Catalunya del Nord-Est (Segles XI-XX) de Rosa Congost i Lluís To, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )