Mas Barceló

Vist: 3675

El 22 de setembre de 1346, davant el notari Bernat de Verdaguer, Pere Ramon Cristina, de Tregorà, reconeix tenir pel bisbe el delme d’un cortal del mas Barceló de Tregorà. Carta partida.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 2, núm. 21.(ref.1135)

Informació extreta de: Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)