Cal Capità

Vist: 3604

Cal Capità (Sant Joan de les Abadesses)Situat a l’oest del riu Ter a la banda de Soleil Avall, apareix en el plànol de l'any 1898 i consta en el padró de l'any 1965 amb 5 habitants, si be fou abandonat a la dècada del 1970 ja que no consta en el padró de 1975. Actualment la casa ha estat rehabilitada respectant la tipologia i materials de la zona.

Més informació i fotografies les podeu trobar a :

http://calcapita.taijiquan.info/

 

Informació extreta de:
Llibre "Els masos de Sant Joan de les Abadeses" de Jordi Monés i Josep Surroca - Canelles Editors 1985.
Informació facilitada per Manuel Joseph.
Fotografia extreta de http://calcapita.taijiquan.info/

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)