El Verdaguer

Vist: 3495

El Verdaguer és una pairalia situada damunt la carretera de Ripoll. El nucli central del casal, format per un cos més elevat, fa de nexe a les dues construccions més notables del conjunt de la masia. Les cabanyes tambés es troben unides a l'habitatge i antigament tot el conjunt estava tancat dins una muralla1.

En un capbreu del 1395 s'esmenta Agneta Verdaguer, esposa de Pere Verdaguer1.

En el capbreu de l'abat de Vilalba del 1397, surt inscrit el mas Verdaguer de la parròquia de Sant Joan i Sant Pau amb el nom de Sibília1.

Surt referenciat al llibre "Els masos de Sant Joan de les Abadesses", amb dibuixos de Josep Surroca i Textos de Jordi Monés, editat per Canelles Editors l'any 1985.

1 La Pagesia a Sant Joan de les Abadesses, de Perfecte Costa i Mª Dolors Santanach

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)