Mas Puig

Vist: 3534

La primera referència del mas Puig de Vilademí­ és de l'any 1280. Fins al segle XIX depenien de la baronia de Vilademuls i els seus senyors feudals eren els Rocabertí­.A principi del segle XVIII el seu patrimoni estava format pels masos Puig i Escales de Vilademí­ i Freixanet de Fontcoberta.

Els Puig varen emparentar amb els pagesos de les rodalies: Galliners, Beuda, Esponellà, Centenys, Mieres, els Guilana d'Usall, els Damont d'Orfes, els Gimbernat de la Serra de Fontcoberta o Ollers, i a partir de que assoliren certa posició econòmica i social, ho feren amb cases més llunyanes de Campllong, Vilatenim, Sant Gregori, Anglès, Riudellots de la Selva, Olot o els Heras de Canet d'Adri.

Al segle XVI s'ennobliren amb el casament de la pubilla Anna Puig amb Damià Casadevall-Mir d'Ossinyà, de privilegi militar decorat i, des de llavors, varen mantenir el privilegi militar per ser descendents dels Mir de Segueró (1481), pagesos remença que ajudaren a la reina Joana i a l'infant Ferran en el setge de la força de Girona a l'any 1462.

El cas de Miquel Puig i Adroer (1586-1656) és exemple de l'ascens social de la nissaga: el 1652 va comprar el terç de Fontcoberta a Francesca de Cartellà i d'Erill per 7.000 lliures, el 1654 adquiria al donzell Narcí­s Sampsó de Montpalau la meitat dels delmes i censos de Vilademí­ i era familiar del Sant Ofici i tenia tomba a l'església de Sant Esteve de Vilademí­.

Els fills cabalers es varen casar amb pubilles dels voltants, es varen encaminar a la carrera eclesiàstica o sovint restaven solters.

La casa és gran i està edificada en un petit pujol, entre les seves propietats hi ha l'ermita de Sant Rocdel segle XVIII i un oratori.Les seves possessions dominaven la pràctica totalitat del terme de Vilademí­, dedicades majoritàriamental cultiu de la vinya i de les oliveres. Antigament produïen vi, oli, cereals, xais, xais, porcs, aviram, cànem i aprofitaven els productes del bosc.

Informació extreta de l'article "Els Puig de Vilademí­", de Josep Grabuleda, publicat a la revista "Les Garrotxes" num.2.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)