Mas Planaferrera

Vist: 3211

El 5 de febrer de 1304 (1303), a Girona, davant el notari Guillem de Socarrats, Joan de Planaferrera, de Sant Miquel de Campmajor, reconeix tenir pel bisbe la meitat del delme del seu mas, que té unes 25-30 parellades o jornals de terra de conreu.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 2, núm. 191.(Ref.588)

El 9 d'agost de 1314, davant el notari Nicolau Esprac, c.e., Brunissendis de Planaferrera, de Sant Miquel de Campmajor, reconeix tenir pel bisbe dues parts del delme del seu mas, que té uns 25-30 jornals de terra.
Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 3, núm. 82.(Ref.672)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)