Mas Traginer

Vist: 3937

El 2 de novembre de 1562, a Crespià, Andreu Casals, de Crespià, ven a Gaspar Soler i a Maria Quer, del mas Traginer, d’Esponellà, una terra de dues vessanes a Crespià, indret des Ladres, per 10 lliures. Sense cloure.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 22, núm. 4.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)