Borgonyà

Mas Puig

Vist: 3957

El 12 d'abril del 1246, Gueraua, vidua de Dalmau de Biert, en escollir sepultura a Sant Daniel fa donació dels masos Puig i Font i de la borda Noguera, de Borgonyà i de drets que té als masos Vila i Rodó de Pujarnol i als masos Palol i Pera de Biert.
(Arxiu de Sant Daniel, llibre 20, número 89, pàgina 151)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)