Mas Julià

Vist: 3517

Esmentat com a Mansi Uiliani.

El 6 de juny del 1241, Bernat de Palol i la seva esposa Beatriu venen a Guillem pere i a la seva esposa Jordana el mas Julià de Corts, pel preu de 300 sous de Quatern.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 129)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)