Mas Estornell

Vist: 4140

DEPÒSITA: U-326 f 358 (ADG)
Francesc des Clapers, propietari del mas Estornell de Sant Gení­s de Palafolls, diposita 200 lliures a lluïció d'un censal del benefici de Sant Miquel de Maçanet de la Selva, 17 abril 1550; foren prestades a Damià Sunyer, notari de Caldes, i Antic Calsada, de Riudellots de la Selva.

Informació extreta de: Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)