Mas Verrat

Vist: 2727

El 12 de juliol de 1237, Guerau, vescomte de Cabrera, i la seva muller Ramona donen i defineixen a Pere Clergue, domer de Sant Llorenç de Maçanet, la tasca del mas Verrat situat al lloc dit serra de Borra, a la parròquia de Vidreres, tasca que abans era de l'altar de Sant Iscle de Vidreres, el qual queda recompensat amb el delme sobre els closos de Roig Miquel.(1)

(1) Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric, pergamí núm. 54, registre núm. 12177

Informació extreta del llibre "Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Elvis Mallorquí.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)