Mas Turbany

Vist: 3002

 A l'inventari de bens immobles del patrimoni Fontdevila-Roure del 16 de gener de 1744, i consta el mas Turbany de Vidreres, com a patrimoni de la casa Roure. Bens que s'incorporen al patrimoni de la família de Caramany, pel casament entre l'hereu Antoni de Caremany i la pubilla Narcisa Fontdevila i Roure.

(Arxiu Històric de Girona. J.A. Pica, Notari de la Bisbal, 1016/1744)

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )