Masos de Querós

El Baldà

Vist: 2772
El Baldà de Querós
El Baldà de Querós. Foto: Lluís Balasch

El Baldà en alguns documents és esmentat coma  “Valdà”, i antigament anomenat “Ainan” o “Aman”. Situat a la dreta del Ter, prop del Bracs, en un petit pla a 360 m.s.n.m., a prop del nivell superior de les aigües del pantà.

Es troba en avançat estat d'enrunament. Era una casa composada per tres estances principals. Al sud-oest trobem una habitació d'uns 20 m2, al nord de la qual n'hi ha una de més petita i que sembla oberta pel costat de llevant a una gran habitació de planta rectangular, amb un pilar de maçoneria al centre que sostindria una segona planta de la qual en resten encara algunes restes de l'embigat.

Documentem una “vídua Baldana” vers el 1620 i Gaspar Baldà el 1652. El 1814, Josep i Francesc Baldà, pare i fill, venen el mas a Pere Coma i Vilar, del Vilar de Querós. El 1856 els propietaris són Margarida Vilar i Pau Oliver, el qual el 1880 també té el Vilar, el Gombau, can Palanques i la Casa Nova. El 1887 hi habita Josep Tomàs i el 1891 Francesc Buscà. Més endavant un nou propietari, Tomàs Mas, el deixa en herència als fills de la seva segona esposa, cognominats Triola, els quals abandonen el mas a mitjans dels anys 50 i l'arrenden a uns masovers, Mingo Puig i la seva esposa Carme, que són el darrers estadants del Baldà1.

1 Els masos de la vall de Querós, Emma Llach i Palmada, Joan Llinàs i Pol

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)