Mas Bagís

Vist: 3734

A l'any 1303, trobem que Pere de Bagís de la Parròquia de Sauleda, reconeix ser home propi de la família Farners.

Document:

Llibre de l'antiga arxivació de la casa i patrimoni dels Farners. C58, núm 391.

15 de les calendes de setembre de 1303 (18 d'agost de 1303)

Pere Riera, Bartomeu de Pins, Bernat Boix, Pere des Vilar, Bernat (Maya?) de la Parròquia de Sant Miquel de Cladells, Pere Illa, Arnau d'Uix, Ponç d'Uix, de la parròquia de Santa Maria de Vallors, Bernat Vernedes, Rourell, Bernat Vives, Bernat de Sobirans, , Pere de Bellveí, Pere de Bagís, de la parròquia de Sauleda, Pere Maçaneda, Pascual de Castanyer, Pere de Vallors, Arnau Estrada, Ramon sa Sala, Berenguer de Llorell, Pere d'Olivera, Simon des Vinyet, Ramon Conill, Guillem Grau, Ramon Lladó, Ferrer Pellicer, tots homes propis de la casa de Farners, donaren i cediren a Berenguer de Farners i als seus perpètuament totes les accions que ells tenien i les competien contra Jaume de Coromina, batlle de Farners, per raó d'algunes extursions los havia fetas.

Escrivà: Guillem Palahí, domer, com a substitut de Ramon de Susqueda, notari públic de Farners.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C686. En el dors hi diu «Capbreu de Sauleda»

11 de les calendes de juny de 1339 (22 de maig de 1339).

Capbrevació feta per diversos particulars de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda a favor de Berenguer de Farners, cavaller: Bonanat de ses Femades, hereu i propietari del mas ses Femades; Bartomeu de Modagueres hereu i propietari del mas Modagueres; Andreu de Bellveí, hereu i propietari del mas Bellveí; els quals es reconeixen homes propis i solius de dit senyor i tenir els seus masos sota el seu domini directe. Guillem de Bagís, hereu i propietari del mas Bagís de la mateixa parròquia reconeix al venereable Berenguer de Farners un cens anual per Nadal consistent en un parell de gallines per raó de l'aigua de la resclosa que recull del riu o riera de Vallors i condueix a dos molins. .

Escrivà: Berenguer de Carboixí.

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 723. en el dors hi diu «Capbreu de Santa Coloma Nº 5»

1339, maig, 23

10 de les calendes de juny de 1339

Capbrevació feta per diferents particulars a favor de Berenguer de Farners, cavaller; Bernat Castanyer, pel mas Castanyer de la parròquia de Santa Coloma; Berenguer de (...), i la seva muller Alamanda, de la parròquia de Santa Maria de Vallors, per la meitat del mas Uix demont; Arnau d'Uix devall, de la parròquia de Santa Margarida de Vallors, per la meitat del mas Uix devall; Margarida, filla del difunt Guillem de Cansellis, de la parròquia de Santa Coloma de Farners, hereva i propietària del mas Cansellis; Pere de Bagís demont, de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda, hereu i propietari del mas Bagís demont; Jaume Jalbertí de Farners, de la parròquia de Santa Coloma, hereu i propietari del mas Jalbertí; Brunissenda, esposa del difunt Miquel de Casas, de la parròquia de Santa Coloma de Farners, hereva i propietària del mas Casas; Bernat de Conill i la seva esposa Brunissenda, de la parròquia de Sant Martí de l'Esparra, propietaris del mas Conill; Pere Sabater de la cellera de Santa Coloma, per unes cases i horts que posseeix en dita cellera.

Escrivà: Berenguer Carboxí, notari del Castell de Farners

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)