Mas Surós

Vist: 4226

El mas Surós, està situat a la capçalera del Canadell i al peu del turó de Llumeneres, dintre els límits de la parròquia de Castanyet. En aquest punt es troba el límit de les parròquies de Castanyet, Santa Coloma de Farners i Brunyola.

A l'any 951, ja es te constància de la "villa Muxago" en aquests indrets i que constata el seu poblament, si be la primera referència de l'existència del mas Surós la trobem a l'any 1227, en el "Llevador de Censos" de Bernat de Citjar (o Sitjar), on s'anota que aquest patrici gironí rep censos i tasques de sis masos de Brunyola i Castanyet "quals masos són en una vall tots junts, esto és, que en la dita vall no hi ha altres hòmens, masos ni terras que los que se tenen totas per dit Citjar". Els masos que s'anomenen són aquests: Moixach. Surell, Taverner, Surós, Palomera, i des Vall (Masdevall). Llevat de mas Surell (agregat a mas Palomera el segle XVI), la resta ha arribat fins als nostres dies. Can Moixach i el Masdevall pertanyen a la parròquia de Brunyola i els altres, a la de Castanyet.

Informació facilitada per Ricard Teixidor i Palau

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)