Mas Sureda

Vist: 3053

Des de l'any 1449, en la seva condició de propietària de la Força o Torre de la Roqueta de l'Esparra, consta com a possessió de la família Farners, que el tenia en franc alou1.

El 20 d'abril de 1565, Pere Pons, pagès que viu en el mas Pons, reconeix tenir per Frederic de Farners, el mas Sureda, derruït, i les terres a ell unides, uns 49 jornals. Afrontava al nord amb el mas Pons; a l'est i sud amb el mas Colomer; i a l'oest part amb el mas Puig i part amb el mas Colomer2.

1 Riudarenes ahir, ara i sempre, de Miquel Borrell i Sabater
2 Quaderns de la Selva Nº 8. Evolució de la propietat a l'Esparra (1497-1900), de Josep Formiga i Bosch

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)