Mas Viverol

Vist: 3128

Arxiu patrimonial Cruïlles Peratallada. Catàleg general dels documents: C. 592. en el dors hi diu «Capbreu de Santa Coloma y part de Riudarenes»

Any 1339

Capbrevació a favor del venerable Berenguer de Farners, cavaller, feta per diversos particulars, la majoria de Santa Coloma de Farners, els qual reconeixen tenir per ell diferents peces de terra situades a les parròquies de Santa Coloma de Farners i de Riudarenes. La relació de noms és la següent: Ramon Dalmau, Pere de Mas Reig, Jaume Moliner, Bonanat de Camps; Pere de Callicó, hereu i propietari del mas Callicó; Pere de Frader, hereu i propietari del mas de Freder; Pere de Pujol, hereu i propietari del mas Pujol; Alamanda, vídua de Pere Geronès, hereva i propietària del mas Geronès, Guillem Miquel i la seva esposa Bonanada, Guerau Oller, tots ells de la parròquia de Santa Coloma de Farners; Pere Geronès, S. Massó; Ermessenda, vídua de Pasqual Ferrer; Pere Bosch, sastre; Guillem de Puig, Arnau Cassador, i Marc de Blavia, tots ells de la cellera de Santa Coloma de Farners; Bartomeu d Castanyer, clergue i domer de l'església de Santa Coloma; Guillema, filla de Ramon d'Olleda, de la parròquia de Sant Iscle de Sauleda; Pere de Viverol de la parròquia de Santa Creu d'Horta, diòcesi de Vic, hereu i propietari del mas Viverol de dita parròquia; Pere de Fornaca, Pere de Riba, Berenguer (Rifré?), Berenguer Porcell, hereu i propietari del mas Porcell i Pere Ros hereu i propietari del mas Ros, tots ells de la parròquia de Riudarenes.

Escrivà: Berenguer Carboxí, escrivà i Ferrer de Prat, notari de Santa Coloma de Farners.

Informació extreta de:
Llibre "Els Farners: vassalls de senyors i senyors de pagesos," de Pere Gifre i Santi Soler, editat pel Centre d'Estudis Selvatans.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )