Mas d'Abellars

Vist: 3667

El 4 d'agost de 1151, Berenguer de Maçanet dóna a l'església de Santa Maria de Valldemaria el mas d'Abellars, les rieres i el pla i prats que són del terme de l'església de Santa Maria fins al Congost, i autoritza al habitants de l'església a construir un molí a la riera de Valldemaria fins a la Tordera, a canvi de 20 morabatins i un sarraí.(1)

(1) Biblioteca de Catalunya, Arxiu Històric, pergamí núm. 106, registre núm. 9068.

Informació extreta del llibre "Col·lecció diplomàtica dels Cartellà, cavallers de Maçanet de la Selva (1106-1301), Elvis Mallorquí.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)