Mas Vives

Vist: 3910

El 29 d'abril de 1256, Guillem Marc, clergue de Maçanet de la Selva, beneficiat de la cofraria de Valldemaria, firma a Pere Vives i la seva esposa Guillema una terra del mas Vives de Maçanet

Arxiu de Sant Daniel, capbreu de Valldemaria, número 52, p. 99

Informació extreta de:

Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguer

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)