Cal Adroher

Vist: 2287

La referència més antiga de l'existència del mas de Cal Adroher la trobem el 25 de juny de 1424, en la sentència arbitral per un plet de Martí Adroher de Santa Seclina amb Pere Feliu Companyó del mateix lloc, per un camp .

 

 Mas Adroher (Santa Ceclina) dècada 1960/70

Mas Adroher a la dècada del 1960/70
(Foto Mn. Bars)

 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)