Can Companyó

Vist: 2213

El mas de Can Companyó es troba situat a l'esquerra de la carretera de Vidreres a Llagostera, prop de la cruïlla amb aquesta darrera vila. Es te constància de la seva existència ja en el segle XIII quan Arnau Companyó i Alamanda Companyó compren terres a l'any 1271, si be la masia data dels segle XVIII i consta de la casa principal, la dels masovers i la capella.

El Sr, Mundet de Can Poch de Santa Seclina, ha realitzat un estudi genealògic d'aquesta nissaga, en el que es pot constatar l'antiguitat del mas i la seus lligams familiars amb l'entorn. Les dades de l'arbre familiar van del segle XIII al XVII.

Dades extretes de:
Genealogia familiar facilitada pel Sr. Mundet de Can Poch de Santa Ceclina
Fitxa número 12 de Caldes de Malavella del llibre "El patrimoni de la Selva

A la dècada 1960/70 Mn Bars va retratar la casa amb motiu del salpàs.


 Can Companyó (Santa Ceclina/Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Can Companyó a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

 Can Companyó (Santa Ceclina/Caldes de Malavella) any 2003

Can Companyó a l'any 2003

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)