Can Noguera

Vist: 2277

La constància més antiga del mas Can Noguera la tenim en l'estudi familiar del Sr. Antoni Mundet, que situa un Jaume Noguera i Campdorà a l'any 1505.

A la dècada 1960/70 Mn Bars va retratar la casa amb motiu del salpàs.

Can Noguera (Santa Ceclina/Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Can Noguera a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

Can Noguera (Santa Ceclina/Caldes de Malavella) dècada 1960/70

Can Noguera a la dècada del 1960/70 (Foto Mn. Bars)

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)