El Tomàs

Vist: 3156

El mas el Tomàs també era conegut per mas la Coromina, situat al costat de la riera de la Vall del Bac, dintre la parròquia de Sant Andreu de Porreres. Tenia com a agregat el mas Bagatell de la parròquia de Sant Feliu de Bac, formant una sola hisenda.

L'any 1599 es troba documentat Pere Coromina, àlies Tomàs, com a senyor útil del mas la Coromina, àlies Tomàs.1

1 Llongarriu de la Vall del Bac, de Ramon Llongarriu i Monsalvatje

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)