Mas Corbs

Vist: 3200
Mas Corbs, de Sallent. Foto: POUM de Santa Pau
Mas Corbs, de Sallent. Foto: POUM de Santa Pau

Esmentat també com a Mas Corbs d'Amunt.

L'any 1017, en una butlla concedida al monestir de Banyoles, ja s'esmenta l'existència de Corbs (loco quem dicunt Corbos) al costat de Sant Vicenç de Sallent (Sancti Vicentii de Sallente).

L'actual mas Corbs és situat a la vall de la riera de Samariu, a gairebé 1 km. de distància de l'església del Sallent.1

1 El mas, el pagès i el senyor, de Jordi de Bolòs. Ed. Curial.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )