Mas Escós

Vist: 4199

Esmentat també com a Mas Cos.

El 5 de novembre del 1504, davant el notari de Girona Rafael Masó, Gabriel Cos, del mas Cos de les Planes, reconeix tenir pel bisbe el delme del seu mas.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 1, núm. 124.

El 25 de maig del 1571, davant el notari de Girona Antic Onofre Steldat, Antoni Vila, rector de les Encies, reconeix tenir com a persona privada pel bisbe el delme del mas d’Escós, de les Planes d’Hostoles, del que s’indiquen els anteriors posseïdors
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 12, núm. 31.

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )