Mas Aloer

Vist: 314

El 13 de desembre de 1304, Guillem d'Aloer i la seva esposa Saurimunda reconeixen ser persones pròpies de la cambreria de Sant Daniel, administrada per la cambrera Guillema de Sarrià, per raó del mas Aloer de Toralles1​.

1 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 388.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)