Can Bolós

Vist: 3861

El casal s'alça enlairat envoltat de boscos, a les vessants de la muntanya del Cos.

Joaquim de Bolós fou un personatge molt vinculat a la conflagració carlina i la seva adhesió a la causa fou el motiu perquè posés els seu casal a la disposició de l'exèrcit de D. Carles, on s'instal·là l'Estat Major carlí­.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )