Can Bosch

Vist: 4216

El mas és referenciat de molt antic, i els seus propietaris foren fervents defensors de la causa carlista.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )