El Reixach

Vist: 4490

La masia es troba situada al veïnat de Ruitlles, a la falda de la serralada de Montfalgó. És esmentada amb el nom de "Reixaco" en una de les donacions del comte Miró a l'abat del monestir de Sant Esteve de Banyoles. El primer document en el que consta el nom de Reixach, data de l'any 1243. Es tracta d'un pergamí­ en el que consta que Bernat Reixach, pagès de la parròquia de Sant Pere de Mieres compra una peça de terra a Guillem Miró. El document és signat per Bernat Tria, notari de Banyoles. La casa ha estat sempre propietat de la famí­lia, el 1295 consta que la finca era regentada per la pubilla Ermesinda Reixach; a l'any 1320 Guillema Reixach i el 1538 Margarida Reixach. Durant la darrera carlinada va servir de presó ja que Pere Reixach Griera fou partidari de la causa carlista i el general Savalls anava sovint a visitar-lo. A final de l'última guerra carlina la propietària era Manela Reixach i Badia.

Informació extreta de: "Els Pobles Gironins - Vol. VI- La Comarca de la Garrotxa (I)" de Maruja Arnau i Guerola

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )