Mas d'Aulina

Vist: 4376

El 25 d'agost de 1228, davant el notari Bernat de Prat, de Besalú, Alamanda de Sales institueix un benefici a l’església de Santa Maria de Montpalau, i els dota amb els masos d’Aulina, Torrós i Rovira, de la parròquia d’Argelaguer. Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 24, núm. 97.(Ref.137)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )