Mas Orrius

Vist: 3952

El 15 d'abril de 1303, a Girona, davant el notari Guillem de Socarrats, Guillem Ramon de Batet, reconeix tenir pel bisbe el delme del mas Orrius, d’Argelaguer. Arxiu Diocesà de Girona, Pergamins de la Mitra, Calaix 2, núm. 202.(Ref.581)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat )