Mas Moret

Vist: 4706

Esmentat també com Casa Moret

A l'arxiu patrimonial de la famí­lia Caramany, a l'any 1621, hi ha una nota de la venda feta per Pere Moret, pagès de Viladasens, a Joan Rafael Bas d'una peça de terra al Puig Rodon de Corçà.

Informació extreta de:
Patrimoni i Arxiu. Inventari del fons patrimonial Caramany de Corçà. Seglex XIII-XX, de Pere Gifre i Santi Soler, editat per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, vol. 2 de la col·lecció Fontanetum

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)