Mas Torre de Palol

Vist: 4067

Esmentat com a Mansum de Turre

El 3 de gener del 1242, Bernat de Santmartí­, la seva esposa Ermessendis i el seus fills venen a Ramon de Montagut la seva meitat del mas Torre de Palol, de Sant Martí­ Vell, perl preu de 300 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, Llibre 21, número 1, foli 1)

El 20 de març del 1270, Ramon de Montagut, canonge de Sant Feliu, ven als marmessors de Brunissendis de Gironella i per al celler de Sant Daniel, el mas de Torre de Sant Martí­ Vell, pel preu de 1000 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, Pergamí­ número 207, Còpia: Llibre 21, número 138 pàgines 149 a 153)

El 16 de gener del 1275, Arnau de Torre capbreva a Ramon de Lledó, obtentor d'un benefici fundat per Brunissendis de Gironella, i, després de la mort de Brunissendis de Castellterçol, al celler de Sant Daniel, el mas de Torre de Sant Martí­ Vell, i certes terres que es descriuen.
(Arxiu de Sant Daniel, Pergamí­ número 228. Còpia: Llibre 21, número 141, folis 157 a 161)

El 9 de setembre de 1343, Francesc de Bevià, de Madremanya, reconeix tenir pel bisbe el delme del mas Palol, de Sant Martí­ Vell, comprat a Ramon ça Torra. Sense cloure.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 1, núm. 104bis.(ref.1110)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)