Mas Enge

Vist: 3767

Esmentat com a Mansum Enge.

El 25 de maig del 1210, Guillema de Cervià, germana d'Arnau de Llers, fa donació a Sant Daniel dels masos Puig i Olivera de Sant Joan de Mollet, i hi afegeix el mas Enge de la mateixa parròquia per a la infermeria del monestir.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 74. Còpia al llibre 11 foli 241v.)

El 2 de Juliol del 1214, l'abadessa Agnès de Sant Daniel assigna a la infermeria del monestir els masos Mosqueres del Celrà, Abadenques de Palol d'Onyar, Noguera de Beuda, Enge de Sant Joan de Mollet i Conc de Beuda, adquirits per les monges Estefania i Maria de Palera, que han invertit en ells 2040 sous.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 82)

El 24 d'octubre del 1289, Bernat Guerau, fill i hereu de Bernat Guerau, ciutadà de Girona, capbreva a Enmergardis de Vilanova, infermera de Sant Daniel, un clos situat a Sant Joan de Mollet, que havia estat el mas Enge o Enie, comprat a Guillem Enge, pel qual promet fer sis diners de cens, i satisfà 60 sous d'entrada.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 284)

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)