Mas Puig

Vist: 3606

Esmentat com a Mansum Podio.

El 25 de maig del 1210, Guillema de Cervià, germana d'Arnau de Llers, fa donació a Sant Daniel dels masos Puig i Olivera de Sant Joan de Mollet, i hi afegeix el mas Enge de la mateixa parròquia per a la infermeria del monestir.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 74. Còpia al llibre 11 foli 241v.)1

El 12 de desembre de 1313, Manseia, filla de Guillem Agustí, de Bordils, es fa dona pròpia de Beatriu [de Cabrera], abadessa de Sant Daniel, a raó de la seva entrada el mas Puig de Sant Joan de Mollet​2.

1 Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
2 Col·lecció de pergamins del fons del monestir de Sant Daniel de Girona, pergamí 462.

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)