Mas Palomera

Vist: 3870

Esmentat també com a mas Palomeras i anomenat també can Bosc.

L'any 1621, Mariàngela de Margarit, hereva de Sant Gregori i Senyora de Constantins, pledejava contra Esteve Dalmau i altres sobre la possessió del mas Palomera de Sant Gregori1.

1 Els Margarit de Castell d'Empordà, de Manel Güell,  pàg.81. Arxiu Diocesà de Girona, D-268-05510, f.256v i íd, Processos Moderns

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)