Mas Ribot

Vist: 3672

Pere Ribot, de Sant Andreu Salou, veí­ de Caldes, renuncia a l’obtentor del benefici de Sant Domènec de la seu el mas Ribot de Sant Andreu, excessivament carregat de censos, 23 juliol 1351; confessà ser home propi seu f 90. Arxiu Diocesà de Girona: Notularum 1329-1508 G-26 f 74 (Ref. G-026-02101)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)