Mas Coll

Vist: 2962

Conegut també com a can Roure.

A migdia del collet de Roquet -l'actual trascoll de l'Arn-, baixant cap a can Nadal, es troben les runes d'una casa coneguda com can Roure, que per la seva situació geogràfica, han de coincidir amb les de l'antic mas Coll, esmentat el 1314 i el 1356. En aquesta darrera data s'esmenta que el senyor directe de Guillem de Coll era l'abat de Sant Pere de Galligants. Tanmateix, als vols del 1320 s'esmenta que el "tenetor mansi de Colle" havia de portar la tasca d'una vinya que tenia sota el domini del ciutadà gironí Ramon Albert fins a l'alberg que aquest tenia a Santa Pellaia. Per les afrontacions de les terres capbrevades per altres masos, sabem que els habitants del mas Coll, l'any 1314, tenien terres a tocar l'hort i les terres del mas Vila, al puig sa Costa, a Planiola, a Llentiscar i a Conilleres; l'any 1356, disposaven d'una vinya entre terres dels masos Ullastres i Fabrella i un erm al Prat d'en Guillem Oller o a l'Eixart. L'any 1332 un bosc d'en Coll de Montnegre limitava amb terres de Sant Sadurni situades a Solers. En aquell moment consten com a habitants del mas: Guillem de Coll (1314) i Ermessenda de Coll (1314; En Coll (1332); Pere des Coll (1333) i Guillem de Coll (1356,1363).

El mas va continuar habitat durant els segles XVI i XVII: Antoni Barceló, àlies Coll n'era el senyor útil i propietari el 1516; Pere Coll està documentat entre el 1608 i el 1634 i el 1658 s'esmenta "Joan Baus, joer del mas Coll del veynat de Montnegre". Al segle XVIII el mas Coll va quedar integrat en la propietat del mas Nadal i, un cop tancat, el mas s'hauria anat enrunant. Després d'una intervenció de neteja de la casa, es van poder documentar alguns material -peces de ceràmica, vidre, tres sivelles i un ganivet- del segle XIX, que marquen el moment final en que va ser habitada la casa. La identificació de les restes de can Roure amb l'antic mas Coll ha estat possible gràcies a la pervivència en aquest sector del topònim dels "terressos - o terrissos- d'en Coll". De fet, a l'època medieval, el nom de Coll es va donar a la riera que baixa d'aquest sector cap a la riera Boscana i el Daró, a un prat i a una sureda.1

1 Text transcrit del llibre "Montnegre al segle XIV" de Elvis Mallorquí

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)