Mas Seguer

Vist: 443

El 19 d'abril de 1406, el mas Seguer de Palol d'Onyar consta en el capbreu del Monestir de Sant Daniel.

"Vicenta de Canet, esposa de Ramon Oliver i propietària del mas Oliver; Berenguer de Vall, propietari del mas Vall de Vallnera de Canet; Bernat Giffre de Vallnera de Canet; Margarida, esposa de Bernat Seguer, àlies Mascort, i propietària del mas Seguer de Palol d'Onyar; Blanca, esposa de Pere de Coma i propietària del mas Coma de Sant Daniel; Francesc de Santa Fe, blanquer i ciutadà de Girona; Joan de Roure, blanquer de Girona; Bernat Oliver, de Vallnera de Canet, i la seva esposa Magarida; Brunisenda, esposa de Berenguer de Vall, propietari del mas Vall de Vallnera de Canet; Bernat Seguer de Palol, àlies Mascort i Pere de Coma de Sant Daniel, capbreven les possessions en domini directe de la sagristia del Monestir de Sant Daniel de Girona, a càrrec de la sagristana Sibil·la de Puig, ubicades a Canet d'Adri, Palol d'Onyar, Sant Daniel i Girona1​.

1 Arxiu de pergamins del Monestir de Sant Daniel. Pergamí 1110.1-5. DUGiFonsEspecials de la Universitat de Girona.

© Portal Gironí d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)