Mas Ferrer

Vist: 3938

Guillem Eixandri (Veure Mas Xandrich), de Franciac, es fa home propi del benefici fundat per Alamanda de Cabrera a la seu per haver entrat al mas Ferrer de Llambilles, 20 agost 1345.
NOTARIA 1329-1508: G-18 f 45 (ADG)

Informació extreta de: Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)