Mas Pla

Vist: 3216

A l'any 1341, el senyor útil del mas Pla de Santa Eugènia capbreva terres de conreu al costat del Marrocs, que pertanyien al Benefici de Santa Anastàsia de la Pia Almoina del Pa de la Seu. 

(Arxiu Diocesà de Girona, Pia Almoina, Santa Anastàsia, núm 35 (07/09/1341) i núm. 32 - Salt (01/07/1359)

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)