Mas Bell-solà

Vist: 3589

El 15 d'octubre del 1210, davant Bernat Esteve, levita, Pere de Paret Rufí­ i la seva mare Berenguera empenyoren a Ermessendis una feixa situada davant del mas Bellsolà de Paret Rufí­, propi dels atorgants, i al costat del riu Gàrrep, una feixa dita d’Oliver, i els masos Falgar i Bell-lloc, per 110 sous bar.
Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 25.(ref.88)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)