Mas Carrió

Vist: 3654

El 18 de maig del 1367,  a Girona, davant el notari Guillem Llobet, Simó Oliva de Paret Rufí­ cedeix a cens a Bernat Carrió, del mateix lloc, el camp de ses Bases, que té pel bisbe de Girona i en rep 10 lliures d’entrada. Carta partida. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 12.(ref.1326)

El 31 de juliol de 1417, davant el notari de Girona Bernat de Soler, Mateu Carrió, de Paret Rufí­, reconeix ser home propi del bisbe. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 47.(ref.1519)

El 7 d'octubre del 1419, davant el notari de Girona Pere Cervià, Caterina, filla de Ponç Segalars, de Sant Gregori, es fa dona pròpia del bisbe en esdevenir esposa de Mateu Carrió, de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 71.(ref.1525)

El 29 de desembre de 1419, davant el notari de Girona Bernat de Soler, Bernat Carrió, de Paret Rufí­, reconeix ser home propi del bisbe. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 42.(ref.1527)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)