Mas Celrà

Vist: 3492

El 9 d'octubre del 1368, a Girona, davant el notari Guillem Llobet, Simó Oliva, de Paret Rufí­, procurador de Joan Celrà, de Domeny, ven a Guillem Tomàs, també de Domeny, el mas de dit Celrà i les seves terres per 80 lliures. Amb escriptures d’àpoca de dit Oliva i del bisbe pels 26 sous i 4 diners que li corresponen. Còpia del s. XVII. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 68.(ref.1366)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)