Mas ça Guardia

Vist: 3462

El 6 de setembre del 1359, a Girona, davant el notari Pere Miró, Grau Perpinyà, natural de Caldes de Malavella (segurament procedent del Mas Perpinyà), esdevé home propi del bisbe per haver entrat al mas Guàrdia de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 31.(ref.1265)

L' 1 de juny del 1367, a Paret Rufí­ (Domeny), Caterina de ça Guàrdia, mestressa del mas ça Guàrdia a Paret Rufí­, cedeix a cens a Joan Celrà, del mateix lloc, un camp que té pel bisbe de Girona, per 200 sous bar. Sense cloure. Carta partida. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 13.(ref.1327)

Un document datat de l'any 1313 fins a l'any 1427 conté diversos reconeixements de ser homes propis del bisbe fets per habitants dels masos Serra, Dalmau, Oliver, Puig, ca Guàrdia, Gironès, Sastre, Boscà, Rovira, i bordes Calvet i Moyon, tots de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 34.(ref.1548)

El 17 de febrer del 1417, davant el notari de Girona Bernat de Soler, Grau ça Guàrdia, de Paret Rufí­, i la seva esposa Miquela, filla de Pere de Prat, de Sant Gregori, reconeixen ésser persones pròpies del bisbe de Girona. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 27.(ref.1517)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)