Mas Marcó

Vist: 3489

El 12 d'octubre de 1358, a Girona, davant el notari Pere Miró, Guillem Esteve, àlias Sunyer, de Domeny, enfranquit pel prepósit de Xungla de Sant Feliu de Girona (Veure refs.1251 i 1252 dels Pergamins de la Mitra de l'ADG), es fa home propi del bisbe per haver-se casat al mas Marcó de Paret Rufí­. Arxiu Diocesà de Girona: Pergamins de la Mitra, Calaix 13, núm. 51.(ref.1257)

Informació extreta de: Repertori de l'Arxiu Diocesà de Girona

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)