Mas Amalric

Vist: 4475

Mas Amalric (Fornells de la Selva)Surt esmentat com Amalricus.

El mas Amalric es coneix de de l'any 1170 en que Arnau de Prat el definí­ al monestir de Cardona, per un conveni d'aquell any (Arxiu de la Pia Almoina, pergamí­ 3032). L'abat li establí­ un camp dit de boventó.

Els Boventó capbreven terres corresponents al mas Amalric el 1409-1410. El 1491 Sebastià Amalric és obrer de l'església.

El 1590, Miquel Amalric declara tenir dos parells de bous, 3 mules i 2 vedells. El 1626 consta un tal Jaume Amalric i el 1675, Jeroni Amalric, casat amb Caterina posà la llinda al mas.

El 1696 Joan Amalric és obrer de l'església, el qual també consta pledejant per censals a l'any 1716.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)