La Canya

Vist: 3845

Anomenat també Borda Caularona i Rajoleria de Garriga.

A l'any 1692, Jeroni Casals, propietari del mas Casals, cabrevà a l'ardiaca de la Selva la borda Caularona, situada prop del mas Bosc, que afrontava a l'est amb el camí­ reial de Barcelona, al sud, amb Lluí­s de Cartellà i Desbach, abans mas Avellaneda i part amb altre honor que havia estat d'en Hospital de Madrencs, al oest amb Hospital de Madrencs i al nord amb honor de Bonanat Celrà. La descripció coincideix amb la terra que més tard seria anomenada "Artigues de sobre el camí­ real", que integraria el segle XIX la torre de Garriga.

El mas avui ha desaparegut

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)