Torre de Garriga

Vist: 3130

Avui anomenat també Cal Albertí­.

L'orí­gen de la casa prové del Mas Casals, quan a l'any 1853, Pere Mundet, vidu de Rosa Casals i  Sabater, i el seu fill Agustí­ Mundet i Casals, dotaren la seva filla i germana, respectivament, Maria Lluïsa Mundet i Casals, per al matrimoni amb Vicenç Garriga, farmacèutic de la Bisbal, i hi segregaren 27 vessanes del Mas Casals  i  hi afegiren 25 vessanes de la Torre Samsona de Vilablareix i un bosc de 5 vessanes situat a Fornells.

Informació extreta de:
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells
 

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)