Mas Mallorquí

Vist: 3404

Mas Mallorquí­ (Fornells de la Selva)Conegut també com Mas Sobirà i Mas Sa Rovira. En el seu moment absorbí­ el Mas Rosar.

El 14 d'agost de 1290, L'abadessa Cecí­lia de Sant Daniel firma a Pere Feliu de Pla una feixa situada a Fornells, indret de Rovira de Rosar, situada prop del mas Rosar que dit Pere ha pres en acapte, i afronta amb Martí­ de Castell, Francesc Ferrer i el mas Cavaller, a tasca i cens d'un parell de capons, per onze sous d'entrada.
(Arxiu de Sant Daniel, pergamí­ número 290. Còpia: Llibre 22, número 154 pàgina 415)

A l'any 1357, consta com a propietari Arnau de Rovira, casat amb Antiga (Arxiu Municipal de Girona, fons Negre) i  a l'any 1409 Nicolau Rovira cabrevà un camp per l'Almoina.

A l'any 1554, Miquel Sampsó estableix el mas a Joan Sobirà, notari de Girona.

Victòria Catà cabrevà el mas al 1606 i posteriorment en els segles XVIII i XIX els propietaris foren Josep de Mora y de Catà , Domingo Fèlix de Mora i d'Areny, Joaquim Domènec de Mora i de Peguera (+1855),  Eulàlia de Mora i de Peguera, Joaquim de Elola i de Mora, Melciora de Foixà i de Garma, hereva de Joaquim Domènec, Dolors Alemany i de Foixà (+1907) i finalment Trinitat Alemany i Font que al 1911 en ven a Jaume Brugué i Coll.

El nom de Mas Mallorquí­ li ve dels masovers que als segles XVIII i XIX, visqueren al mas.

Informació extreta de:
Llibre "Col·lecció diplomàtica de Sant Daniel de Girona (924-1300)" de Josep Maria Marquès, editat per Fundació Noguera
Llibre "Masos de Fornells" de Josep Maria Marquès, editat per L'Ajuntament de Fornells

© Portal Gironí­ d'Història i Genealogia (www.portalgironi.cat)